Wat moet er veranderen? 

Al ruim voor de coronacrisis waarschuwden de raadgevers van het kabinet voor een grotere groep kwetsbaren op de arbeidsmarkt, waaronder jongeren, flexwerkers, nieuwkomers, statushouders en laaggeletterden. En dat aantal wordt alleen maar groter. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelde in januari van dit jaar al dat Nederland, sinds de bezuinigingen van eerdere kabinetten, veel minder geld uitgeeft aan activerend arbeidsmarktbeleid dan andere Europese landen. Met als gevolg dat ook de lasten van de huidige crisis opnieuw onevenredig zwaar terecht komt bij mensen die al kwetsbaar zijn. 

Wij pleiten voor een arbeidsmarkt zonder tweedeling, onderscheid en werkende armen. Een arbeidsmarkttransitie waarbij mensen zich kunnen ontwikkelen en ontplooien, contacten opdoen en inkomens- en bestaanszekerheid verwerven. Dat doen we zo: 

1

Garandeer niet alleen op papier, maar ook in de praktijk volledige kansengelijkheid en non-discriminatie bij het zoeken naar stages, in werk en alle arbeidsvoorwaarden. Zorg dat afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid,
genderidentiteit en beperkingen geen enkele rol spelen.

4

Bied iedereen een ‘skills paspoort’. Zo wordt inzichtelijk wat mensen willen en kunnen en hoe daarop in de
arbeidsmarkt kan worden gematched.

7

Stimuleer innovaties in technologie en systemen van arbeidsmarktintelligentie die mensen helpen om aan het werk te komen en te blijven.

10

Maak de stap naar moderne en flexibele verlofregelingen en een kwalitatief hoogwaardige kinderopvang als basisvoorziening. Zo kunnen mensen werk- en zorg beter combineren.

2

2

Bepaal dat de contracten waarbinnen mensen arbeid verrichten gelijk behandeld worden, inclusief gelijke rechten in sociale zekerheid.

5

Organiseer voorzieningen voor het tijdig en veilig overstappen naar ander werk als dat nodig is. Zet in op het
creëren van nieuw zinvol werk, ook door meer werk lokaal te doen.

8

Bouw een regionale Werkhub of een Werkhuis waar iedereen terecht kan – fysiek en digitaal – voor alle vragen,
ondersteuning en begeleiding met betrekking tot werk, scholing, ondernemerschap en vitaliteit.

3

Investeer een leven lang in scholing en ontwikkeling van alle werkenden én werkzoekenden. Geef mensen
hiervoor een eigen leerbudget.

6

Vergroot de autonomie en zeggenschap op het werk. Dit verlaagt de werkdruk.

9

9

Ontwikkel in plaats van de bijstand een activerende leer-werkvoorziening met een aanvaardbaar salaris en
maatschappelijk en individueel zinvolle werkzaamheden, waarop iedereen kan terugvallen als er tijdelijk of langer geen werk is.

Deel onze oproep en spread the word. Hoe meer mensen ervan horen, hoe beter. 

Laat je e-mailadres achter, zodat we je op de hoogte kunnen houden van het vervolg van Nederland Kansrijk: 

Bedankt! We houden je op de hoogte.