top of page

"We zorgen ervoor dat mensen een baan krijgen en proberen daarin een voorbeeld te zijn."

Wie zijn de partijen achter Nederland Kansrijk? Alle betrokken partijen in de alliantie beantwoorden vier dezelfde vragen. Vandaag is de beurt aan Bartel Geleijnse van The Colour Kitchen.In 2008 startte Bartel Geleijnse The Colour Kitchen met zijn collega’s om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar zelfstandig en zinvol werk. Gestart in de onvoorspelbare horecawereld ontwikkelde Bartel een methodiek die hij samen met andere bedrijven inzet om in verschillende arbeidsmarktsectoren mensen duurzaam aan het werk te krijgen.


Op welke manier en voor wie zetten jullie je in voor een inclusieve arbeidsmarkt?

“We zorgen ervoor dat we allerlei verschillende mensen aan een baan krijgen en proberen daarin een voorbeeld en inspiratie te zijn voor anderen. We doen dit al zo’n dertien jaar en hebben daardoor een hoop ervaring. Die kennis en ervaring willen we delen. Daarom hebben we The Colour Kitchen Academy opgericht in 2019. We zijn begonnen in de complexe en ongescripte wereld van de horeca. De gast is daar degene die alles bepaalt waardoor je nooit weet wat je te wachten staat. We dachten: als het ons in de horeca lukt om een duurzaam uitstroompercentage van 60% te behalen, dan kunnen we dit overal toepassen. Zo leren we ook anderen om mensen duurzaam aan het werk te krijgen.”


Waarom zijn jullie aangesloten bij Nederland Kansrijk?

“In het voorjaar van 2020 zijn we benaderd door Ton Wilthagen (hoogleraar arbeidsmarkt) die samen met Jos Verhoeven (directeur Start Foundation) krachten wilde bundelen om aan de slag te gaan voor een inclusievere arbeidsmarkt. Door de coronacrisis zijn er meer mensen die moeite hebben om de arbeidsmarkt op te komen, maar ruim daarvoor was er al een grote groep mensen die niet meekwamen en het gevoel hebben dat ze niet meetelden. Daar moeten we ons écht druk om gaan maken, anders mondt hun afstand tot de arbeidsmarkt uit in een afstand tot de maatschappij. De cruciale sociale cohesie om dat tegen te gaan is enorm af aan het brokkelen. Daar willen we iets aan doen. Samen met alle leden van Nederland Kansrijk kunnen we dat bewerkstelligen.”


Wat hoop je met Nederland Kansrijk te kunnen bijdragen/versnellen aan een inclusiever Nederland?

“We moeten ophouden met alles in ons eentje aan te willen pakken. Als we onze ervaringen delen en onze handelingen toetsen, dan komen we tot de conclusie dat er een systeemverandering nodig is. Dat kan alleen wanneer je je verbindt met andere partijen. Zo is ook het tienpuntenplan ontstaan, dat een product is van kennis en ervaring. Door ons open te stellen kunnen we verbinden en door te verbinden kunnen we van binnenuit via de politiek iets veranderen.”


Welke oproep willen jullie doen aan Nederland?

“Het is een fundamenteel recht voor iedereen om mee te kunnen doen. We weten ook dat werk significant bijdraagt aan geluk. Om iedereen aan het werk te krijgen hebben we het bedrijfsleven nodig. Elk bedrijf moet de vraag stellen ‘wat kunnen wij bijdragen?’. De overheid moet de vraag stellen ‘waar kunnen we regels vereenvoudigen, afschaffen en daarmee de broodnodige drempels verlagen?’. Het systeem moet veranderen. Het moet laagdrempeliger worden, de bureaucratie moet verminderen en het moet gelijker worden. Iemand moet ergens beginnen. Mijn oproep: zorg dat iedereen op een succesvolle plek terecht komt en kan blijven.”


bottom of page