top of page

Vier systemische stappen voor een meer inclusieve arbeidsmarkt

Nederland heeft een overschot aan onbenut talent. Zo’n 1 tot 2 miljoen mensen willen en kunnen op enige manier werken, maar slagen er niet in om aan duurzaam en betaald werk te komen. De Participatiewet leidt niet tot verbetering. Daarom moet worden ingezet op een arbeidsmarkttransitie, in 4 systemische stappen. Download de whitepaper door Ton Wilthagen en Marieke Stolp op Innovatief in werk (NSVP).
bottom of page