"De menselijke kant moet meer centraal komen te staan bij de organisatie van werk"

Wie zijn de partijen achter Nederland Kansrijk? Daar vertellen we je in deze reeks meer over. Sonia Sjollema van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek trapt af.


Sonia Sjollema is directeur van de NSvP/Kenniscentrum innovatief in werk. “We richten ons op de toekomst van de arbeidsmarkt en hoe die eruit zou moeten gaan zien. We houden ons bezig met hoe we waardevol werk voor iedereen kunnen creëren en behouden. Daarvoor onderzoeken we onder andere of en hoe technologische ontwikkelingen kunnen worden ingezet om ons doel te bereiken. Onze missie is menswaardig werk en een inclusieve arbeidsmarkt voor alle werkenden te creëren.


Op welke manier en voor wie zetten jullie je in voor een inclusieve arbeidsmarkt?

We richten ons in principe op iedereen. Werk is een belangrijk deel van ons leven. We hebben als mens allemaal de behoefte aan zinvol werk, sociale verbondenheid, vrijheid om ons werkende leven in te richten, ons competent te voelen en te blijven ontwikkelen. We willen dat werk blijft aansluiten bij deze behoeften en de menselijke kant meer centraal komt te staan bij de organisatie van werk.


Ieder jaar kiezen we een ander thema, waar we een challenge op uit zetten en organisaties vragen mee aan de slag te gaan. We werken heel praktisch en hands-on. We willen als vermogensfonds kleine interventies mogelijk maken die echt impact hebben op specifieke groepen mensen. Vorige jaar hebben we bijvoorbeeld een challenge over skills georganiseerd. Daarbij vroegen we ons af hoe we jongeren vaardigheden meegeven om een leven lang te kunnen blijven leren. We ondersteunden een initiatief voor jongeren die helemaal geen ruimte in hun hoofd hebben om te leren, vanwege moeilijke thuissituaties. Zo kwamen we er achter dat wanneer wij kunnen helpen die thuissituatie te verbeteren, ze daarna succesvol een opleiding kunnen volgen. Een school heeft daar vaak de mogelijkheden niet voor. Daarnaast hebben we een kenniscentrum, www.innovatiefinwerk.nl, waar we onze ervaringen delen en maatschappelijk relevante onderwerpen agenderen.


Waarom zijn jullie aangesloten bij Nederland Kansrijk?

Nederland Kansrijk brengt heel mooi in beeld hoeveel diverse initiatieven er al zijn. Samen laten we aan de buitenwereld zien wat voor moois er allemaal al gebeurt.

Ik vind het heel belangrijk dat we een inclusieve arbeidsmarkt blijven agenderen, want bij economische tegenwind is het altijd dezelfde groep mensen die als eerste weer thuis zit. We moeten juist naar een samenleving toewerken waar iedereen er mag zijn en mee mag doen. Hoe we die samenleving vormgeven is niet alleen een economische vraag; het moet een bewuste keuze zijn, waarin menselijke belangen ook een rol spelen.


Wat hoop je met Nederland Kansrijk te kunnen bijdragen/versnellen aan een inclusiever Nederland?

Ik hoop dat we samen het gedachtegoed kunnen verspreiden. Op een gegeven moment realiseer je je dat er verandering nodig is om een stabiele democratische samenleving mogelijk te maken. Als verspilling niet meer acceptabel is, waarom verspillen we dan wel menselijk talent? Daarvoor is het besef nodig dat je een samenleving kunt veranderen. De lockdown is daar een goed voorbeeld van. We beseffen ons ineens dat thuiswerken wel een optie is, terwijl eerst de kantooromgeving leidend was. Waarom kopen we werkloosheid af in onze samenleving? In een transitie naar inclusief werken zouden we veel vaker buiten de bestaande structuren kunnen denken.


Welke oproep willen jullie doen aan Nederland? Ik zou mensen willen vragen na te denken over wat zij eerlijk en juist vinden, over hoe we werk zouden moeten verdelen. Er wordt vaak gedacht dat er niet genoeg werk voor iedereen is in deze samenleving, maar er is genoeg te doen. De vraag is: hoe maak je van losse taken zinvol werk? Ik geloof dat we daar over na moeten denken, daar liggen namelijk de kansen. Als we inclusie als uitgangspunt nemen en de groep die daarin gelooft steeds groter wordt, kunnen we samen met maatschappelijke partijen, bedrijven en de overheid het bestaande systeem doorbreken.