top of page

"Met Nederland Kansrijk kunnen we bouwen aan een waardevollere samenleving."

Wie zijn de partijen achter Nederland Kansrijk? Alle betrokken partijen in de alliantie beantwoorden vier dezelfde vragen. Vandaag de beurt aan Irma van der Veen van Stichting 180.


Stichting 180 vindt dat iedereen nieuwe kansen verdient. Die kansen realiseren ze zelf door programma’s te ontwikkelen en te verspreiden, die kwetsbare groepen helpen om een goede plek in de maatschappij te bemachtigen. Door het verbinden van de wetenschap met de praktijk vergroot Stichting 180 hun effectiviteit.


Op welke manier en voor wie zetten jullie je in voor een inclusieve arbeidsmarkt?

“We zetten ons in voor kwetsbare mensen met extra aandacht voor jongeren en ex-gedetineerden. We ontwikkelen programma’s die ervoor zorgen dat deze mensen een grotere kans maken om een plek in de maatschappij te bemachtigen. Daarbij kijken we goed naar welke organisaties voor welke personen geschikt zijn zodat onze programma’s ook echt hun doelgroep bereiken. Recent hebben we een nieuw programma in ons aanbod opgenomen genaamd ‘De Nieuwe Toekomst’. Daarin richten we ons op vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Het doel van dat programma is om deze vrouwen meer economisch zelfstandig te maken, wat een beschermende factor is voor de afname van huiselijk geweld. Wij ondersteunen daarbij de lokale uitvoerder in de methodische uitvoering en onderzoeken hoe we gezamenlijk financiering kunnen vinden voor die uitvoering.”


Waarom zijn jullie aangesloten bij Nederland Kansrijk?

“We geloven heel sterk in de verbinding die we hier maken met andere uitvoerende partijen. Bij Nederland Kansrijk staat die verbinding centraal. Zo kunnen we met meerdere organisaties een krachtig geluid laten horen. Dat krachtige geluid spreekt mij vooral aan omdat we zo samen een positief kritische toon kunnen aannemen; dat we niet alleen afkeuren maar ook meedenken met hoe het anders kan. Daarnaast is er een diversiteit aan organisaties wat ons gezamenlijk doel alleen maar ten goede komt.”


Wat hoop je met Nederland Kansrijk te kunnen bijdragen/versnellen aan een inclusiever Nederland?

“Ik hoop dat we met alle aangesloten partijen het onderwerp inclusieve arbeidsmarkt meer naar voren kunnen schuiven op de agenda, en dat we ervoor zorgen dat er meer gekeken wordt naar de talenten van mensen. Het is belangrijk dat mensen zich openstellen en dat de maatschappij inziet dat ieder mens van meerwaarde is. De arbeidsmarkt is daar de perfecte plek voor. Samen met Nederland Kansrijk is het een stuk haalbaarder om met elkaar een waardevollere samenleving te bouwen door het brede bereik dat we samen hebben.”


Welke oproep willen jullie doen aan Nederland?

“Ieder mens heeft zijn eigen talenten, daar moeten we met zijn allen naar kijken. Iedereen kan iets toevoegen aan onze inclusieve maatschappij waar iedereen aan mee kan bouwen. Dat is het belangrijkste. Niet oordelen, maar juist nieuwsgierig zijn naar de ander.”


bottom of page