"Meer mensen moeten inspanningen verrichten om dit verborgen leed te verhelpen."

Wie zijn de partijen achter Nederland KansRijk? Alle betrokken partijen in de alliantie beantwoorden vier dezelfde vragen. Vandaag is de beurt aan Jos Verhoeven van Start Foundation

Jos Verhoeven is algemeen directeur van Start Foundation. De foundation die al vanaf september 1998 bezig is met het ondersteunen van mensen die minder makkelijk aan een baan komen. Vanuit de kernwaarden aanjagen, inspireren en risico’s financieren zoeken ze nieuwe concepten waarmee ze met een berg betrokkenheid de arbeidsmarkt inclusiever beogen te maken.


Op welke manier en voor wie zetten jullie je in voor een inclusieve arbeidsmarkt?

“Voor de mensen voor wie het niet zo vanzelfsprekend is om aan een baan te komen. Vroeger zijn we druk geweest met de vraag: ‘Hoe kun je beoordelen of iemand makkelijk aan een baan komt?’. Daar hebben we onderzoek naar gedaan en schema’s voor ontwikkeld. Eerst keken we vooral naar objectieve kenmerken zoals leeftijd, geslacht, opleiding en ervaring. We zagen dat in het rugzakje dat mensen met zich meedragen ook bakstenen kunnen zitten die de zoektocht naar een baan moeilijker maken. Ziekte, aandoeningen, een geschiedenis met drugsgebruik of het gevangeniswezen verhinderen die zoektocht enorm. Het is zeer verhelderend om erachter te komen hoe een afstand tot de arbeidsmarkt ontstaat, die subjectieve kenmerken wegen namelijk zwaar. We zetten ons in voor de mensen die daar last van hebben en graag weer mee willen doen met de arbeidsmarkt. Dat doen we het liefst samen mét hen in plaats van óver hen; dus echt in samenspraak nieuwe projecten ontwikkelen.”


Waarom zijn jullie aangesloten bij Nederland KansRijk?

“We zijn groot voorstander van de tien punten van Nederland KansRijk, maar het blijft essentieel om na te gaan hoe we echt een beweging kunnen bewerkstelligen. Samen met de partners van Nederland KansRijk is dat mogelijk omdat er een hoop partners zijn die directe toegang hebben tot onze doelgroep. Dat is belangrijk, inspirerend en zorgt ervoor dat wij veel van onze doelgroep kunnen leren.


De belangrijkste reden om ons aan te sluiten is dan ook precies die reden. We willen zo dicht mogelijk blijven staan bij de mensen waar we het voor doen. Zij zijn niet verenigd en dus kun je ze moeilijk in verenigingsverband bereiken. Omdat Nederland KansRijk bestaat uit een groep organisaties die dagelijks met deze mensen werken biedt ons dat makkelijk toegang. Zo kunnen de partijen binnen de alliantie elkaar versterken.”


Wat hoop je met Nederland KansRijk te kunnen bijdragen/versnellen aan een inclusiever Nederland?

“Met Nederland KansRijk hoop ik dat er een collectief besef kan komen rondom de afstand die sommige mensen hebben tot de arbeidsmarkt. Meer mensen moeten zich zorgen gaan maken en inspanningen willen verrichten om dit verborgen leed te verhelpen. In onze moderne welvaartssamenleving hebben we nog steeds te maken met krapte op de arbeidsmarkt. In diezelfde samenleving is werk het belangrijkste participatie voertuig. Het is ontzettend vervelend wanneer mensen daar niet aan mee kunnen doen. Samen met Nederland KansRijk hopen we bewustwording hieromheen te kunnen creëren.”


Welke oproep willen jullie doen aan Nederland?

“Het is een cliché, maar als je de wereld wilt verbeteren moet je bij jezelf beginnen. Als iemand zich herkent in dit arbeidsmarktprobleem, vraag jezelf dan af ‘ben ik als onderdeel van mijn gemeenschap ook actief bezig om te kijken of iedereen mee kan doen?’. Veel moeilijker dan die vraag stellen en er iets mee doen hoeft het in eerste instantie niet te zijn. Als je jezelf afvraagt wat jij kan doen dan kom je al heel ver.”