top of page

"Met Nederland Kansrijk kunnen we zorgen voor structurele verandering"

Wie zijn de partijen achter Nederland Kansrijk? Daar vertellen we je in deze reeks meer over. Vandaag is de beurt aan Femke van Zoggel van Stichting JongPIT.
Femke is 24 jaar oud, werkt bij JongPIT als projectleider en studeert Zorgmanagement. Drieënhalf jaar geleden is ze bij JongPIT gestart als vrijwilliger. Femke heeft jeugdreuma en vindt het belangrijk om andere jongeren met een chronische aandoening te helpen hun weg te vinden. Toen de functie van voorzitter van het (voormalig) Jongerenpanel ZeP vrijkwam, heeft ze daarom gelijk gesolliciteerd. Na de fusie van All of Me, ECJP en Jongerenpanel ZeP tot JongPIT is ze als projectleider aan de slag gegaan, een rol die goed bij haar past.


Op welke manier en voor wie zetten jullie je in voor een inclusieve arbeidsmarkt?

“JongPIT zet zich in voor jongeren met een chronische aandoening of beperking. Deze inzet is op alle gebieden van het leven van de jongeren, zoals werk, onderwijs, zorg en vrije tijd. We zijn met een groep van 30 vrijwilligers die zelf ook allemaal een chronische aandoening of beperking hebben, echte ervaringsdeskundigen dus. In onze online community zijn nog veel meer jongeren actief om vragen te beantwoorden en ervaringen te delen. JongPIT monitort de knelpunten van deze jongeren, zodat we precies weten wat er speelt. Samen met verschillende organisaties zoals SWOM, Buzinezzclub, Youngcapital en Stichting 180 helpen we de jongeren hun weg te vinden naar een baan en assisteren ze wanneer ze niet weten waar ze terecht kunnen met een hulpvraag. Veel jongeren weten bijvoorbeeld niet dat ze ondersteuning kunnen krijgen van een jobcoach. Soms moeten ze naar het UWV. Wij kunnen ze dan helpen met het voorbereiden van gesprekken. Het UWV kijkt niet altijd naar de talenten en interesses van de jongeren, wij wijzen de jongeren erop dat ze aan mogen geven wat voor werk ze graag zouden willen doen. Daarnaast spreken wij met ministeries, gemeenten, UWV en werkgevers zodat we de problematiek en de oplossingen op de kaart zetten.”


Waarom zijn jullie aangesloten bij Nederland Kansrijk?

“Wij denken dat het belangrijk is om al onze krachten te bundelen. Samen kunnen we de kansen en talenten van mensen naar voren laten komen, en als we dat goed doen is er veel meer voor hen mogelijk. JongPIT levert hieraan een bijdrage, doordat we zo dicht bij de doelgroep staan. Met Nederland Kansrijk kunnen we zorgen voor structurele verandering, en vooral in deze corona-crisis is dat hard nodig, de cijfers zijn schrikbarend (zie de corona-analyse van JongPIT).


Wat hoop je met Nederland Kansrijk bij te dragen aan een inclusiever Nederland?

“Ik hoop dat steeds meer mensen de talenten van deze groep jongeren gaan zien. Dat we de mentaliteit kunnen veranderen en laten zien dat een jongere met een chronische beperking in dienst nemen ook van meerwaarde is, in plaats van een last - wat helaas toch nog vaak wordt gedacht.”


Welke oproep willen jullie doen aan Nederland?

“Iedereen zou zich een beetje verantwoordelijk moeten voelen om aan een inclusieve arbeidsmarkt bij te dragen, het is iets wat we samen moeten doen. Ga in gesprek met de mensen waarover het gaat, zie de talenten en de kansen. Het gevoel van meedoen betekent al zoveel!”


bottom of page