top of page

"Met meer partijen sta je altijd sterker"

Wie zijn de partijen achter Nederland Kansrijk? Daar vertellen we je in deze reeks meer over. Vandaag vertellen Leo van Loon en Mirjam Sterk over de Buzinezzclub en Werkclub.Leo van Loon is oprichter van de Buzinezzclub. Jaren geleden ging hij voor de overheid de straat op om te luisteren naar jongeren en te ontdekken wat er op straat leeft. Daar ontdekte hij dat veel jongeren voor zichzelf willen beginnen, maar geen idee hebben hoe ze dat moeten aanpakken. In 2009 is hij daarom de Buzinezzclub gestart in Rotterdam Zuid, met het doel jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen. Ondertussen heeft de Buzinezzclub al ruim 2.500 mensen duurzaam aan werk geholpen.


Begin 2020 trad Mirjam Sterk toe tot het bestuur van de Buzinezzclub. Tot 2012 was zij Tweede Kamerlid en maakte de manier van werken van de Buzinezzclub al indruk op haar. Vooral vanwege de aanpak: zelf initiatief nemen en zorgen voor een investering, en als het lukt om jongeren aan werk te helpen vergoedt de overheid de gemaakte kosten. “Nu heet dat ‘social impact bond’ gekregen, maar toen was dat nog een hele nieuwe manier van financieren. Ik wilde heel graag kijken wat ik vanuit mijn netwerk aan de Buzinezzclub kan bijdragen en zet mijzelf daarom in vanuit deze bestuursfunctie”, aldus Mirjam.


Op welke manier en voor wie zetten jullie je in voor een inclusieve arbeidsmarkt?

Leo: “De Buzinezzclub zorgt ervoor dat jongeren en nieuwe Nederlanders duurzaam succesvol worden op de arbeidsmarkt. 90% van onze leden heeft schulden en 40% heeft wel eens vastgezeten. Dat is echt niet omdat ze zelf zo crimineel zijn, maar omdat ze op de verkeerde plaats en tijd zijn geboren, en in het verkeerde milieu opgroeien. Wij begeleiden en coachen ze naar een baan of eigen onderneming, en blijven daarna actief met ze in contact om ondersteuning te bieden. Leden van de Buzinezzclub zijn dat het liefst voor de rest van hun leven. Wanneer ze zelf succesvol zijn kunnen ze anderen helpen dat ook te worden.


Mirjam: “We kijken vooral naar de talenten van een persoon in plaats van wat is er nodig voor dit werk. Waar passen die talenten bij en hoe kun je die in Nederland goed inzetten? Daarnaast leren we ze vaktaal, maar ook interculturele communicatie. Veel vluchtelingen zijn bijvoorbeeld niet gewend dat je promoties kunt maken en door kunt groeien tijdens je werkende leven. Dat soort dingen leren onze coaches uit het bedrijfsleven ze bij. Die coaches zijn als een soort persoonlijke mentor voor onze leden.”


Waarom zijn jullie aangesloten bij Nederland Kansrijk?

Leo: “Met meer partijen sta je altijd sterker. We zitten op dit moment in een economische crisis waar veel mensen hun werk verliezen. De partijen binnen Nederland Kansrijk weten hoe je jongeren en anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten helpen, maar de landelijke prioriteit is weer verschoven. Iedereen verdient het om aan het werk te komen, maar er wordt nu vooral gekeken naar de groep die het makkelijkst aan een baan te helpen is. Ondanks dat alle partijen in deze alliantie heel verschillend werk doen, is het onze gezamenlijke drive om de urgentie te laten horen en drempels te verlagen. Ergens ben ik heel bang dat we weer in hetzelfde terugvallen als 10 jaar geleden. Sommige jongeren maken al de tweede arbeidsmarkt-crisis in hun leven mee.


Wat hopen jullie met Nederland Kansrijk te kunnen bijdragen/versnellen aan een inclusiever Nederland? Leo: “Dat heel Nederland Kansrijk is, en dat de huidige regering het nog oppakt om de groep die dat nu niet is te ondersteunen. Alle ballen gaan op dit moment naar de ondernemers. Ondertussen wordt deze kwetsbare groep jongeren ondergesneeuwd door mensen die makkelijker aan een baan zijn te helpen. Dat hebben wij tijdens de vorige economische crisis ook al gezien. We hopen dat er dit keer meer slimme aandacht komt voor deze groep. Dat er niet alleen naar wetten en budgetten wordt gekeken, maar vooral naar de mensen en hun talenten.”


Mirjam: “Als je naar de resultaten van het 10.000 banenplan kijkt van de afgelopen jaren, zie je dat het bedrijfsleven relatief goed heeft gepresteerd. De overheid daarentegen heeft helemaal niet goed gepresteerd. Bedrijven willen wel, maar zeggen: ik heb geen idee hoe ik iemand met schulden of psychische problemen moet helpen. De plaatsing moet duurzamer worden. Dus je moet breder kijken. Verder is het een groot probleem dat er nu weinig tot geen BBL banen zijn. Daar moeten we nu echt op inspringen.”


Welke oproep willen jullie doen aan Nederland?

Leo: “Iedereen kan vanuit zijn eigen rol, baan, als buurman of als stadsgenoot het verschil maken door zijn hand uit te steken naar de mensen die hulp nodig hebben. De professionals van de Buzinezzclub nemen iemand onder hun hoede voor een jaar, maar zijn zelf ook heel dankbaar. Ze krijgen er heel veel voor terug. Groot en klein, iedereen kan anders optreden om meer inclusief te zijn.”


Mirjam: “Daar sluit ik me bij aan. Als jouw broer of zus in een moeilijke positie zit, wat zou jij dan voor ze doen? Veel mensen vinden het lastig te bedenken hoe zij een steentje bij kunnen dragen, er zijn zoveel problemen in de wereld. Maar ik denk dat het begint het bij de realisatie dat je het zelf heel goed hebt. Wie weet komt er uit die realisatie iets moois voort.”bottom of page