Brief aan Tweede Kamerleden

Om ervoor te zorgen dat na de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 het mooie werk van Nederland Kansrijk door kan gaan is er een brief gestuurd naar zittende Tweede Kamerleden. Om ervoor te zorgen dat onze actiepunten doorgegeven worden aan hun opvolgers is er een symbolische duurzame bouwsteen toegevoegd. Zo roepen we Kamerleden op om ook na de verkiezingen zich in te blijven zetten voor een kansrijke arbeidsmarkt. Die brief kun je hieronder lezen of als PDF downloaden."Aan de leden van de Tweede Kamer,


Wij zijn Nederland Kansrijk. Een gezamenlijk initiatief van een groep organisaties die geloven in het belang van een inclusieve arbeidsmarkt waar oog is voor de talenten van iedereen. Wij pleiten voor een arbeidsmarkt zonder tweedeling, onderscheid en werkende armen. Een arbeidsmarkttransitie waarbij mensen zich kunnen ontwikkelen en ontplooien, contacten opdoen en inkomens- en bestaanszekerheid verwerven. Dat doen we aan de hand van 10 actiepunten, uitgebreid toegelicht op onze website www.nederlandkansrijk.nl.


De verkiezingen naderen en een nieuw kabinet zal worden gevormd. De afgelopen vier jaar is er gewerkt aan de weg naar een inclusieve arbeidsmarkt. U heeft de afgelopen jaren als Tweede Kamerlid een belangrijke steen bijgedragen, waarvoor we u hartelijk willen danken met deze symbolische bouwsteen.


Nu het kabinet demissionair is en vele onderwerpen, waaronder ook deze, niet meer behandeld zullen worden tijdens deze kabinetsperiode is de noodzaak voor goede overdracht aan uw opvolger verder vergroot. Want er is nog een lange weg te gaan. Ons land bevindt zich op dit moment in de heftigste crisis na de Tweede Wereldoorlog en veel jongeren, flexwerkers, nieuwkomers, statushouders en laaggeletterden worden door deze crisis, onevenredig zwaar getroffen op de arbeidsmarkt. De komende jaren moeten we aan de slag. Misschien wel harder dan ooit.


U zult opnieuw uw steentje bijdragen, of anders uw opvolger. We willen u dan ook vriendelijk vragen om uw bouwsteen over te dragen aan een eventuele opvolger. Mocht u herkozen worden, dan hopen wij dat we wederom op uw inzet mogen rekenen. Maar natuurlijk laat onze alliantie Nederland Kansrijk u niet alleen bouwen. Wij helpen en denken graag mee en pleiten voor een plek in een krachtig overdrachtsdossier. Een dossier waarin duidelijke beleidsmaatregelen worden beschreven, die nodig zijn voor het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt.

Wij rekenen op u!


Nederland Kansrijk"


 


NL Kansrijk Brief Kamerleden
.pdf
Download PDF • 131KB