top of page

Deze 7 organisaties helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Alle leden van Nederland Kansrijk zetten zich in voor een inclusieve arbeidsmarkt. Heb jij een 'afstand tot de arbeidsmarkt'? Ben je bijvoorbeeld chronisch ziek, heb je een (lichamelijke) beperking, ben je een nieuwe Nederlander of... hieronder vind je een overzicht van de organisaties die jou een stap dichter naar een baan kunnen helpen.


1. SWOM - Stichting Studeren en Werken op Maat

Stichting SWOM begeleidt Young Professionals met een arbeidsbeperking bij het vinden van een volwaardige functie, passend bij jouw talenten en kwaliteiten. Deskundige, zeer betrokken life-coaches begeleiden je bij werk, woon en financiële onderwerpen, afgestemd op jouw talenten, valkuilen en beperkingen. Je krijgt tools en trainingen en ontwikkelt inzicht in jezelf. “Wat kan ik? Wat zijn mijn doelen op het gebied van werk en zelfstandig leven?” Je coach biedt hulp bij de voorbereiding van een sollicitatiegesprek, het vinden van een woning, bij financiële zaken, of het voorbereiden van een functioneringsgesprek, afhankelijk van jouw behoefte. Lees ook de verhalen van Amanda en Erik die worden begeleid door Stichting SWOM.


2. The Colour Kitchen Academy

Bij The Colour Kitchen geloven we dat het hebben van betaald werk een belangrijke bijdrage levert aan je gezondheid, eigenwaarde en zelfredzaamheid. Met onze programma’s bieden we iedereen die wil en kan werken de kans om zich te ontwikkelen richting duurzaam betaald werk. Wil jij graag aan de slag in de keuken of bediening en heb je daar wat extra begeleiding bij nodig? Kom dan bij ons je opleiding volgen, ervaring opdoen en zo snel mogelijk betaald aan de slag!

3. Buzinezzclub

De club voor jongeren. Ben je op zoek naar een baan of studie die echt bij je past? Of wil je een eigen onderneming starten en weet je niet waar te beginnen? Sluit je aan als member bij de Buzinezzclub, ontdek wat je wil en maak samen met ons jouw plan voor de toekomst! Onze trainers in Rotterdam, Eindhoven, Utrecht & Vlaardingen/Schiedam staan voor je klaar. We bieden je workshops, coaching en een persoonlijk actieplan.


4. Werkclub

De Werkclub is er voor nieuwe Nederlanders die graag aan het werk willen. Met onze langdurige coaching, training en support overbruggen we de (interculturele) verschillen en gaan onze members van startbaan, naar hartbaan!


5. Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland

BKN staat voor een circulaire economie, inclusieve samenleving en professionaliteit. Bij kringloopbedrijven vinden we het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om mee te doen. Onze werkwijze is erop gericht om mensen op een laagdrempelige manier werkervaring op te laten doen. We bieden begeleiding en ondersteuning waar nodig, met als doel om zoveel mogelijk mensen door te laten stromen naar een passende, duurzame en zo mogelijk betaalde werkplek. We werken onder andere samen met gemeenten om werkplekken te bieden voor nieuwe Nederlanders, zodat zij de taal leren en werkervaring op kunnen doen.


6. Stichting 180

Iedereen heeft recht op nieuwe kansen en een positieve draai, zo ook kwetsbare jongeren, forensische jeugd en (jong)volwassenen met grote afstand tot de arbeidsmarkt en maatschappij. Bij stichting 180 geloven we in maatwerk en het versterken van het doenvermogen en de regievoering van mensen. Wij ontwikkelen programma’s die bijdragen aan het integraal ondersteunen van mensen bij zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, vanuit eigen kracht en met inzet van hun omgeving. Zoals het programma Work Wise.


7. Cedris

Cedris is de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt. De leden van Cedris zorgen voor een goede match op de arbeidsmarkt tussen werkgevers en mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt.
Belangenbehartiging, kennisontwikkeling en lobby

Naast partijen die je kunnen helpen op weg naar werk, zijn er ook organisaties die op een andere manier bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door kennisontwikkeling, lobby en investeringen.


FNO - JongerenINC: Een programma dat zich richt op maatschappelijke verandering voor gelijke kansen voor jongeren met een chronische ziekte.


Ieder(in): Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte.


Movisie: Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe.


NsvP: De NSvP - Nederlandse Stichting voor Psychotechniek, opgericht in 1926 - houdt de vinger aan de pols bij werkend Nederland. Door middel van financiering en ondersteuning jagen we ontwikkelingen aan en bieden we kansen aan frisse denkers en tot nu toe onbenut talent.


Start Foundation: een onafhankelijk maatschappelijk ontwikkelaar die zich hardmaakt voor een maatschappij waarin iedereen werkt en die voor iedereen werkt. Hiervoor zetten we zelf actief projecten op, agenderen we issues, mengen we ons in het publieke debat en investeren we geld in initiatieven waarin we geloven en die passen bij onze visie.

Tilburg University: De Europese arbeidsmarkt verandert voortdurend. Flexibilisering van arbeid, globalisering en arbeidsmigratie, technologie en robotisering, vergrijzing, emancipatie, de coronacrisis: ondernemers, werkgevers en werknemers moeten zich steeds aanpassen. Maar werk is essentieel voor ons welzijn. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen kan blijven meedoen, ook degenen met ‘afstand’ tot de arbeidsmarkt? Dit is een van de thema's waar Tilburg University zich mee bezighoudt.bottom of page