top of page

Over Nederland Kansrijk

De beste route naar participatie in de maatschappij is betekenisvolle en betaalde arbeid. Werkende mensen voelen zich gelukkiger en gezonder dan mensen zonder werk. 

 

Bijna iedereen bleek door de coronacrisis kwetsbaar voor veranderingen op de arbeidsmarkt, maar sommigen kregen het nog zwaarder. Zoals jongeren, flexwerkers, nieuwkomers, statushouders en laaggeletterden. De lasten van de crisis kwamen onevenredig zwaar terecht bij degenen die al kwetsbaar waren. Deze cirkel moet zo snel mogelijk worden doorbroken, vindt Nederland Kansrijk.

 

Nederland Kansrijk is een alliantie van organisaties die zich inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt. We pleiten voor een een systemische verandering, zodat álle mensen zich kunnen ontwikkelen en ontplooien, contacten opdoen en inkomens- en bestaanszekerheid verwerven. Hiervoor formuleerden we 10 concrete actiepunten.

 

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en de Commissie Borstlap zetten de noodzaak voor verandering van de arbeidsmarkt al eerder op de agenda; de coronacrisis maakte de transitie nog urgenter. 

Nederland Kansrijk wordt mede ondersteund door Start Foundation.

7.png
4.png
Cedris_logo_CMYK.jpg
6.png
1.png
logo_iederin_4_2x.png
3.png
bkn_edited.jpg
Schermafbeelding 2020-06-22 om 17.15.38.
Logo's Nederland Kansrijk (1).png
nsvp_payoff_compact_rgb_800px.png
TilburgUni.png
9.png
bottom of page