Nederland: grijp nu je kans op een
kansrijke arbeidsmarkt voor echt iedereen!

Ons land wordt hard geraakt door de coronacrisis. Iedereen blijkt kwetsbaar, maar de mensen die al kwetsbaar waren, hebben het nog zwaarder in de crisis. En tegelijkertijd zien we in wat werkelijk van waarde is in de samenleving. Deelnemen in betekenisvolle en betaalde arbeid is nog steeds dé route naar maatschappelijke participatie. Dat geldt niet alleen voor de mensen die voor de crisis al waren uitgesloten van de arbeidsmarkt, maar ook voor degenen die nu hun baan verliezen of afhankelijk zijn van onzekere flexbanen. Van de vorige crisis leerden we dat doorgaan op dezelfde voet en met dezelfde tekortkomingen, alleen maar meer problemen oplevert. Laten we daarom, tijdens deze ongekende crisis, de kans grijpen om een kansrijke arbeidsmarkt te creëren die voor iedereen werkt. Dit vraagt om een systemische verandering. 

 

Wij pleiten voor een arbeidsmarkt zonder tweedeling, onderscheid en werkende armen. Een arbeidsmarkttransitie waarbij mensen zich kunnen ontwikkelen en ontplooien, contacten opdoen en inkomens- en bestaanszekerheid verwerven. Werkende mensen ervaren meer welzijn en gezondheid dan mensen die niet aan het werk zijn. Ook doen ze minder vaak een beroep op de zorg en hebben ze meer vertrouwen in de samenleving. Daarnaast is vastgesteld dat kinderen die niet opgroeien in een gezinssituatie van uitkeringsafhankelijkheid op een betere toekomst kunnen rekenen.

Al eerder agendeerden de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en de Commissie Borstlap de noodzaak voor verandering en de huidige crisis maakt de transitie nog urgenter. Oftewel: deze cirkel moet zo snel mogelijk doorbroken worden.

Nieuws

Socials

Wij roepen het huidige en het komende kabinet, politieke partijen, overheden, onderwijsinstellingen, werkgeversorganisaties, vakbonden en nationale en lokale maatschappelijke organisaties op om uiterlijk in 2025 gezamenlijk deze arbeidsmarkttransitie af te ronden. Het is het werk meer dan waard.

Deel onze oproep!

Leden

Irma van der Veen 180

Mirjam Sterk Buzinezzclub

Job Cohen Cedris

Bartel Geleijnse Colour Kitchen Academy

Illya Soffer Ieder(in)

Femke van Zoggel JongPIT

Marco Florijn JongerenINC

Amma Asante Landelijke Clientenraad

Rick Brink voormalig Minister van Gehandicaptenzaken

Janny Bakker-Klein Movisie

Sonia Sjollema NSvP

Geert van Dijk NVVK

Margriet Jongerius Branchevereniging Kringloopbedrijven

Jos Verhoeven Start Foundation

Bart de Bart SWOM

Leo van Loon Werkclub

Ton Wilthagen Tilburg University

Paul Baart WerkGezondheid

MC JR schreef een Spoken Word voor ons, over zijn kijk op de huidige arbeidsmarkt.